Zakres działania

Koordynacja współdziałania polskich naukowców z International Federation for Information Processing (IFIP), utworzoną w 1960 r. pod auspicjami UNESCO i skupiającą towarzystwa informatyczne z ponad 40 krajów, w tym dwa największe na świecie i najbardziej znaczące: ACM i IEEE Computer Society. W szczególności do zadań komitetu należy:

  • Inicjowanie działań związanych z organizowaniem w Polsce międzynarodowych konferencji i spotkań sponsorowanych przez IFIP.
  • Inspirowanie polskich naukowców do udziału w pracach grup roboczych i komitetów technicznych IFIP-u, a także w komitetach programowych i organizacyjnych konferencji organizowanych pod auspicjami IFIP-u.

Więcej informacji nt. IFIP-u można znaleźć na stronie http://www.ifip.org/