Przewodniczący:
dr hab. inż. Jerzy Nawrocki 
Wydział Informatyki
Politechnika Poznańska 
tel. +48 61 665 34 20 
e-mail: Jerzy.Nawrocki [AT] put.poznan.pl

Sekretarz:
dr inż. Mirosław Ochodek
Wydział Informatyki
Politechnika Poznańska 
tel. +48 61 665 29 44
e-mail: Miroslaw.Ochodek [AT] cs.put.poznan.pl

Członkowie:

  1. Prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
  2. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski – Politechnika Śląska
  3. Prof. dr hab. inż. Adam Grzech – Politechnika Wrocławska
  4. Prof. dr hab. inż. Adam Janiak – Politechnika Wrocławska
  5. Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk – Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
  6. Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk – Politechnika Gdańska
  7. Dr hab. inż. Jerzy Nawrocki – Politechnika Poznańska
  8. Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki – Uniwersytet Warszawski